Program Grantowy w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Program Grantowy w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

wkrótce …
czytaj artykuł
Cele Stowarzyszenia GorliceBike oraz działania prowadzące do ich realizacji

Cele Stowarzyszenia GorliceBike oraz działania prowadzące do ich realizacji

W tym artykule chcielibyśmy Wam przedstawić Cele Stowarzyszenia oraz podejmowane działania poprzez które realizujemy nasze cele statutowe. Celami Stowarzyszenia są: Działanie na rzecz promocji i budowy...
czytaj artykuł
Stowarzyszenie GorliceBike

Stowarzyszenie GorliceBike

Stowarzyszenie GorliceBike zostało założone 16 lipca 2020 roku. Odczuwając potrzebę stworzenia przestrzeni, w której moglibyśmy promować aktywnie wypoczynek, a zwłaszcza ten w formie wycieczek, rajdów czy...
czytaj artykuł
Close Menu