Projekt rozwojowy w konkursie grantowym Małopolska Lokalnie

  • Michał Gregorczyk
Projekt rozwojowy w konkursie grantowym Małopolska Lokalnie

Stowarzyszenie GorliceBike chcąc rozwijać swoją działalność w zakresie promowania aktywnego wypoczynku, zwłaszcza tego w formie wycieczek, rajdów czy rowerowych wypadów za miasto, wzięło udział w programie grantowym Małopolska Lokalnie (edycja 2022) i aktualnie realizuje zgłoszony projekt.

Jako Stowarzyszenie zgłosiliśmy projekt rozwojowy o nazwie „Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty Stowarzyszenia GorliceBike oraz zwiększenie jakości i sposobu promowania akcji informacyjnych jak również bezpieczeństwa wyjazdów rowerowych”

Dążąc do poszerzenia działalność oraz uatrakcyjnienia naszej oferty dla osób chcących aktywnie spędzać czas na rowerze, zawnioskowaliśmy o wsparcie w projekcie rozwojowym. Nasz wniosek dotyczył zakupu sprzętu ułatwiającego nam funkcjonowanie oraz lepszą realizację zamierzonych celów.

Niejednokrotnie napotykaliśmy problemy logistyczne związane z transportem rowerów na miejsce startu rajdów czy wycieczek rowerowych. Nie wszyscy przecież posiadają własny transport przystosowany do przewozu rowerów.
Podobna sytuacja dotyczyła rodziców małych dzieci, które nie umieją samodzielnie poruszać się na rowerze. Rodzice nieposiadający odpowiedniego sprzętu do przewozu dzieci rowerem nie mają możliwości przekazać im swojej pasji do turystyki rowerowej i spędzenia z nimi w ten sposób wolnego czasu.
Podczas rajdów i wycieczek problemem był dla nas również transport ekwipunku technicznego i medycznego oraz niezbędnego zaopatrzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przejazdu uczestnikom wydarzeń rowerowych.
Poważnym problemem był brak mobilnego pawilonu – namiotu, w którym moglibyśmy organizować punkt informacyjny, promocyjny lub do obsługi uczestników na wszelkiego rodzaju eventach i wydarzeniach rowerowych.
Często również w trakcie wykonywania naszych działań statutowych zachodzi potrzeba wydrukowania w kolorze różnego rodzaju ulotek, materiałów promocyjnych i reklamowych czy też informacyjnych. W związku z brakiem odpowiedniego sprzętu dotychczas byliśmy zmuszeni korzystać z usług poligraficznych, co niosło za sobą wysokie koszty i wydłużało czas realizacji zadań.

Dzięki wsparciu z projektu Małopolska Lokalnie mogliśmy rozwiązać powyższe problemy rozwojowe w naszym Stowarzyszeniu. W trakcie realizacji projektu już część z was miała okazję skorzystać z zakupionego sprzętu i cieszy nas fakt, że mógł on już uatrakcyjnić naszą ofertę.

W ramach projektu zakupiliśmy:

  • Bagażnik na hak samochodowy do przewozu 4 rowerów
  • Przyczepka rowerowa do przewozu dzieci
  • Profesjonalna jednokołowa przyczepka bagażowa wraz z sakwami
  • Pawilon handlowy / ogrodowy w formie namiotu
  • Drukarka kolorowa atramentowa wraz z dodatkowym kompletem tuszy

 

Pisząc projekt naszym celem było poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty Stowarzyszenia GorliceBike oraz zwiększenie jakości i sposobu prowadzenia akcji informacyjno-promocyjnych jak również bezpieczeństwa wyjazdów rowerowych. Jako Stowarzyszenie chcielibyśmy poszerzyć i zwiększyć atrakcyjność prowadzonej działalności, a dzięki otrzymanemu dofinansowaniu i realizacji projektu otrzymaliśmy taką możliwość.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Close Menu