Polityka prywatności

§1. Podstawy

pkt.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności serwisu www.gorlicebike.pl. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego administrowanych przez www.gorlicebike.pl

pkt.2. Serwis www.gorlicebike.pl w swojej polityce prywatności kieruje się zasadą nadrzędną: w żadnym razie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego.

pkt.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Odwiedzając serwis www.gorlicebike.pl i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

pkt.4. Opuszczając serwis www.gorlicebike.pl za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie, użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności.

§2. Definicje

Administrator: Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie GorliceBike, z siedzibą w 38-300 Gorlice, ul. Graniczna 9, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849909, NIP: 7382160805, REGON: 38653679600000

Użytkownik serwisu: Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna

Serwis: Strony i Serwisy Internetowe prowadzone przez Administratora na urządzeniach końcowych stacjonarnych i mobilnych, za pośrednictwem których Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników treści, pliki cyfrowe lub elektroniczne oraz świadczy inne usługi określone każdorazowo w Regulaminie Serwisu.

Treść: Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent przeznaczony do użytku, odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Konto: Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych każdorazowo w Regulaminie Serwisu.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

pkt.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Administrator zapisuje skąd zostały one pozyskane.

pkt.2. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika poprzez:

 • a) Formularze wypełniane on-line – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronach internetowych Administratora, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia wpisu oraz wyrażenia uwag.
 • b) Kontakt poza stroną internetową – na stronie internetowej Administratora znajduje się adres e-mail, pod którym można się z nim kontaktować.
 • c) Kontakt telefoniczny –rozmowy prowadzone z przedstawicielami Administratora pod numerami wskazanymi na stronach internetowych Administratora.
 • d) Dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstotliwości odwiedzin na stronach Administratora. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • e) Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Administratora – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

§4. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

pkt.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające Konta) oraz Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub udostępnienie tych danych przy użyciu swojego profilu w portalu społecznościowym facebook.com. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej jest obowiązkowe, tzn. ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane przetwarzane są przez Administratora:

 • a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania materiałów tekstowych, audiowizualnych i utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a; RODO
 • b) W celach analitycznych i statystycznych – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f; RODO
 • c) W celach marketingowych
 • d) Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f; RODO

pkt.2. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

§5. Formularze kontaktowe

pkt.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.

pkt.2. Dane osobowe są przetwarzane:

 • a) W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b; RODO
 • b) W celach analitycznych i statystycznych – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f; RODO

§6. Marketing

pkt.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • a) Wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji
 • b) Kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach (usługa newslettera)

§7. Newsletter

pkt.1. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

pkt.2. Dane osobowe są przetwarzane:

 • a) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b; RODO
 • b) w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f; RODO, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera
 • c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f; RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności

§8. Portale społecznościowe

pkt. 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil GorliceBike prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f; RODO, polegający na promowaniu własnej marki

pkt. 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika na serwisach należących do Administratora podczas wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie posiada technicznych możliwości zabezpieczenia Użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikowi niemożliwych do określenia treści. Dlatego też dane te nie podlegają Polityce Prywatności. W takiej sytuacji Użytkownik musi mieć świadomość, że podaje dane osobowe na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§9. Pliki cookies oraz podobna technologia

pkt.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

pkt.2. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych Serwisów, w szczególności wymagających logowania.

pkt.3. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach internetowych Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§10. Cookies „serwisowe”

pkt.1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

pkt.2. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

pkt.3. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)
 • b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)
 • c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)
 • d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
 • e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)
 • f) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies

§11. Okres przetwarzania danych:

pkt.1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależny jest od:

 • a) Czasu zakończenia realizacji usługi
 • b) Wycofania udzielonych zgód
 • c) Okresu utrzymywania Konta Użytkownika

§12. Anonimizacja

pkt.1. Anonimizacja prowadzi do nieodwracalnego uniemożliwienia zidentyfikowania osoby. Wszystkie dane, które mogłyby umożliwić identyfikacje zostają usunięte. Celem anonimizacji jest uniemożliwienie wykorzystania danych osobowych lub wrażliwych do zidentyfikowania osoby fizycznej za pomocą „wszystkich sposobów, jakimi może posłużyć się” administrator danych lub osoba trzecia.

§13. Uprawnienia użytkownika

pkt.1. Administrator respektuje przysługujące każdemu Użytkownikowi uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 • b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 • c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • e) prawo do przenoszenia danych,Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie Serwisu.

pkt.2. Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji Użytkownika (na przykład w związku z zakresem podanych przez niego danych) może odmówić podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą informując jednocześnie o tym tego Użytkownika, chyba że Użytkownik ten dostarczy dodatkowych informacji pozwalających go zidentyfikować.

pkt.3. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do swoich danych, nie częściej niż raz na 6 (sześć) miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni, udzielić koniecznych informacji.

§14. Odbiorcy danych

pkt.1. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

pkt.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§15. Bezpieczeństwo danych osobowych

pkt.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

pkt.2. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych:

 • a) zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście
 • b) zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
 • c) zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
 • d) zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
 • e) zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane
 • f) zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych
 • g) zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;3. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania

§16.Postanowienia końcowe

pkt.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest dostępna na stronie Serwisu www.gorlicebike.pl

pkt.2. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniona przez Administratora. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

pkt.3. Jeśli nie zgadzają się Państwo z powyższą Polityką Prywatności, prosimy nie korzystać z serwisu www.gorlicebike.pl

pkt.4. Polityka Prywatności w brzmieniu uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Ostatnia aktualizacja 26-07-2021 r.
Close Menu