Utworzenie Stowarzyszenia Aktywny Beskid – działania na rzecz Rowerstrady Solina – Zakopane

Utworzenie Stowarzyszenia Aktywny Beskid – działania na rzecz Rowerstrady Solina – Zakopane

Rowerzyści z Podkarpacia chcąc działać prężnie na rzecz budowy trasy rowerowej Solina – Zakopane postanowili założyć stowarzyszenie. W dniu 10.12.2019 w Rymanowie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie członków nowo powstałego stowarzyszenia działającego pod nazwą: Stowarzyszenie Aktywny Beskid. Na spotkaniu zostały omówione zasady funkcjonowania stowarzyszenia, jak również plany przyszłość i dalsze działania promujące inicjatywę budowy trasy rowerowej.

Członkowie Stowarzyszenia Aktywny Beskid skupiając się wokół tematów rozwoju turystki rowerowej uczestniczą w spotkaniach na których omawiane są takie zagadnienia. Wzięli oni udział w pragmatyczno-naukowej konferencji organizowanej przez Zagłębie Ambitnej Turystyki które odbyło się w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli. Na temat projektu edukacyjno-turystycznego przedstawionego przez Zagłębie Ambitnej Turystyki członkowie Aktywnego Beskidu rozmawiali z jej sygnatariuszami oraz parlamentarzystami. Celem takiego przedsięwzięcia jest rozwój potencjału i walorów Beskidu Niskiego.

Działania rowerzystów z Podkarpacia to również starania na rzecz inicjatyw rowerowych takich jak budowa trasy rowerowej Solina – Zakopane. Aktywne uczestnictwo w konsultacjach, konferencjach, rozmowy z samorządami oraz parlamentarzystami, wysyłanie propozycji oraz wniosków nie poszło na marne. Działania te przyczyniły się do  dodania niezbędnych zapisów dotyczących kwestii rozwoju infrastruktury rowerowej, które to zostały dodane do „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030”

Close Menu