Podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz budowy Rowerstrady Solina-Zakopane

Podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz budowy Rowerstrady Solina-Zakopane

W dniu 08.02.2020 odbyło się spotkanie inauguracyjne w Rymanowie w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy sześcioma stowarzyszeniami. Poprzez podpisanie porozumienia Stowarzyszenia przystąpiły do współpracy na rzecz budowy Rowerstrady Solina-Zakopane. Sygnatariusze porozumienia to: Stowarzyszenie Aktywny Beskid, GorliceBike, Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów, TS Sokół Jasło, Łączy Nas Sanok, MTB MOSiR DUKLA

Na spotkaniu reprezentantów powitał Burmistrz Gminy Rymanów – Pan Wojciech Farbaniec. Po przedstawieniu naszej misji oraz koncepcji Rowerstrady Solina-Zakopane, reprezentanci Stowarzyszeń mieli okazję opowiedzieć o swoich sukcesach i działaniach.

Ideą Porozumienia jest nawiązanie ścisłej współpracy Stowarzyszeń – Sygnatariuszy dla skutecznej promocji i lobbyingu w celu zbudowania szerokiego społecznego poparcia dla koncepcji budowy długodystansowej trasy rowerowej łączącej Solinę z Zakopanem.

Stowarzyszenia – Sygnatariusze Projektu będą podejmować wspólne, aktywne działania, aby zachęcić Władze Samorządowe ze wsparciem Władzy Państwowej i Unii Europejskiej do wykonania koncepcji projektu i budowy wydzielonych i bezpiecznych dróg rowerowych wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą taką jak tablice informacyjne, wiaty, miejsca obsługi rowerzystów.

Dzięki budowie trasy rowerowej Solina – Zakopane zostanie stworzony tzw. “kręgosłup tras rowerowych” w południowo-wschodniej Polsce. Przyczyni się to istotnie do promocji turystyki rowerowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Podkarpacia oraz Małopolski. Utworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej trasy do rodzinnych wycieczek rowerowych przyciągnie też turystów, a lokalne samorządy będą miały możliwość wykorzystać ten “kręgosłup” poprzez budowę tras łącznikowych, pętli, zjazdów między innymi do miejscowych atrakcji.

W podpisanym porozumieniu przyjęto, iż wymiana informacji i pomysłów będzie się toczyć na bieżąco w otwartej formie. Każde ze stowarzyszeń objęło nadzór nad wyznaczonym obszarem realizacji projektu:

  • Stowarzyszenie Aktywny Beskid – Powiat Krośnieński, Gminy: Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Besko
  • Stowarzyszenie GorliceBike – Powiat Gorlicki oraz Powiat Nowosądecki
  • Stowarzyszenie Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów – Powiat Krośnieński, Miasto – Powiat Grodzki Krosno, Gmina Jedlicze
  • Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok – Powiat Sanocki, Miasto Sanok, Gminy: Zagórz, Sanok, Zarszyn
  • Stowarzyszenie Jasło – Powiat Jasielski, Miasto Jasło, Gminy: Tarnowiec, Jasło, Skołyszyn
  • MOSIR DUKLA – Gmina Dukla

Na lidera projektu w województwie podkarpackim wskazano Stowarzyszenie Aktywny Beskid, a w województwie małopolskim w roli lidera występuje Stowarzyszenie GorliceBike.

 

Podczas spotkania inauguracyjnego udzieliliśmy również wywiadu dla Polskiego Radia RZESZÓW, gdzie w skrócie omówiliśmy nasz wspólny projekt.

Close Menu