Beskid Niski Na Rowerze – rowerowa oferta dla młodzieży szkolnej.

  • Michał Gregorczyk
Beskid Niski Na Rowerze – rowerowa oferta dla młodzieży szkolnej.

Beskid Niski Na Rowerze – rowerowa oferta dla młodzieży szkolnej.

W dniu 06.10.2021r. w ramach realizacji programu grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, otrzymanego na testowanie oferty skierowanej do szkół podstawowych zorganizowaliśmy jednodniową wyprawę rowerową dla młodzieży szkolnej. Podczas wycieczki młodzież aktywnie spędziła czas, a jednocześnie miała okazję dowiedzieć się czegoś na temat kultury i historii naszego regionu oraz zobaczyć piękno jej przyrody. Uczniowie wyruszyli na rowerach w rejony gdzie przyroda, historia i kultura stworzyły urokliwą i pełną klimatu przestrzeń wypełnioną przepięknymi widokami osnutymi atmosferą tajemniczości. Tam gdzie ważyły się losy XX wiecznej Europy podczas Bitwy Gorlickiej, gdzie tysiące ludzi skazani na tułaczkę podczas Akcji Wisła pozostawili swoje domostwa i ziemię pod przymusem aparatu totalitarnego systemu.

Chcąc poszerzyć swoją ofertę i dotrzeć do młodzieży z ciekawą propozycją aktywności rowerowej, zgłosiliśmy wniosek grantowy do projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” i uzyskaliśmy wsparcie na realizację swojej inicjatywy. W ramach projektu Stowarzyszenie GorliceBike przedstawiło kompleksową ofertę dla szkół podstawowych powiatu gorlickiego. Została ona skierowana do najstarszych uczniów klas VII i VIII. Wzięli oni udział w jednodniowej wyprawie rowerowej, która została przygotowana tak, aby była atrakcyjna turystycznie oraz odpowiednio dopasowana do uczestników tj. młodzieży szkolnej.

 

Trasa wyprawy prowadziła przez tereny ciekawe przyrodniczo, na których znajdują się zabytki, miejsca pamięci wydarzeń z I Wojny Światowej oraz miejsca związane z burzliwą historią tych ziem. Wyprawa została zorganizowana kompleksowo, od transportu uczniów oraz rowerów ze szkoły do wyznaczonego miejsca startu, poprzez przewodnictwo na trasie przejazdu, posiłek regeneracyjny i edukacyjne zabawy oraz powrót do domu. Przejazd na trasie zabezpieczały wykwalifikowane osoby funkcyjne posiadające uprawnienia instruktorów turystyki rowerowej oraz ratownika medycznego. Do ich zadań należało prowadzenie grupy, zamykanie kolumny rowerzystów oraz świadczenie wsparcia technicznego na wypadek drobnych usterek.

Na jednym z postojów na rowerzystów czekał regionalny posiłek przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru Koło Gospodyń w Kobylance, które popularyzuje tradycje regionu. Dodatkowo Nadleśnictwo Gorlice przygotowało dla uczestników quiz, w którym w formie zabawy przekazało ciekawostki związane z lasem i pracą leśnika. Na koniec zabawy każdy z uczestników otrzymał od leśników drobne upominki.

Na trasie przejazdu uczniowie odwiedzili:

  • Pomnik Lotników Polskich, na terenie przysiółku Banica we wsi Krzywa.
  • symboliczne drzwi do nieistniejących już wsi Lipna i wsi Czarne.
  • cmentarze parafialne nieistniejących już wsi Lipna i Czarne
  • cmentarz wojenny nr 45 – Lipna oraz nr 53 Czarne.
  • pomnik ofiar Thalerhofu, gdzie stoi obelisk z 1934 roku, poświęcony pamięci męczeńskiej śmierci o. Maksyma Sandowicza
  • drewnianą cerkiew z 1924 roku Świętych Kosmy i Damiana w Krzywej

Po zakończonej wyprawie uczniowie wraz z rowerami zostali z powrotem przetransportowani na teren szkoły skąd wrócili bezpiecznie do swoich domów. Mamy nadzieję, że widoki jakie tutaj zobaczyła młodzież oraz historie jakie usłyszeli pozostaną na długo w ich pamięci i staną się inspiracją do rowerowego odwiedzania Beskidu Niskiego.

Dzięki realizacji tego zadania w ramach wsparcia grantowego opracowaliśmy i przygotowaliśmy przetestowaną ofertę turystycznych wypraw rowerowych. Ofertę chcemy skierować w 2022 roku do szkół powiatu gorlickiego. Ma ona na celu zachęcić młodzież do aktywnego spędzania czasu i swą formą zainteresować historią, kulturą i pięknem Beskidu Niskiego.

Ofertę można zobaczyć w formie ulotki w pliku PDF, do czego serdecznie zachęcamy – kliknij i zobacz ofertę

 

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Close Menu