Velo San – spotkanie partnerów projektu drogi rowerowej

Velo San – spotkanie partnerów projektu drogi rowerowej

Spotkanie partnerów projektu drogi rowerowej Velo San

8 czerwca 2020 roku w Urzędzie Miasta Sanoka zorganizowane zostało robocze spotkanie partnerów projektu drogi rowerowej Sanok – Zagórz – Lesko – Olszanica. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, Burmistrz Leska Adam Snarski oraz Wojciech Jankowski przedstawiciel Nadleśnictwa Lesko – Lasy Państwowe.

Na spotkaniu została przedstawiona koncepcja przebiegu trasy w granicach miasta Sanoka. Sanocki odcinek będzie liczył ok. 6,5km i uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ostatni odcinek do granicy z Gminą Zagórz został już oczyszczony z krzaków i zarośli przez członków grupy Velo San z Zagórza przy wsparciu Stowarzyszenia „Łączy Nas Sanok”. Prace te odsłoniły urokliwe walory tego miejsca i niejako samoczynnie w ten sposób powstała szeroka ścieżka gruntowa umożliwiająca przejazd do Zagórza. Jak pamiętamy to w maju na trasie Velo San został zorganizowany rowerowy przejazd promocyjny. Inicjatorem wydarzenia tj. przejazdu z Sanoka Do Zagórza był Grzegorz Wilusz ze Stowarzyszenia „Łączy Nas Sanok”. Całą relację z tego przejazdu można zobaczyć klikając w ten link

Velo San
Velo San

Pozostałe samorządy również prezentowały opracowania i projekty tej trasy na terenie swoich gmin. Całość projektowanej trasy to ok. 40 km, a do współpracy zaproszono także Gminę Solina tak aby w przyszłości trasa rowerowa miała swoją kontynuację do zapory w Solinie. Spotkanie szerzej zostało opisane w Tygodniku Sanockim: kliknij w link

Close Menu