Podpisanie porozumienia oraz listu intencyjnego

Podpisanie porozumienia oraz listu intencyjnego

Spotkania, rozmowy, skuteczny lobbing – efektem tych działań jest podpisanie porozumienia oraz listu intencyjnego.

W ostatnim czasie odbyło się kilka spotkań, podczas których zainteresowane grupy rozmawiały na temat wspólnego projektu Rowerstrada Solina – Zakopane.

22 czerwca 2020r. w Polańczyku sygnatariusze spotkali się z Wójtem Gminy Solina Panem Adamem Piątkowskim. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Katarzyna Zielińska-Onyszko – Zastępca Wójta oraz Pan Krzysztof Pecka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki. Władze Gminy Solina wyraziły duże zainteresowanie projektem drogi rowerowej Solina – Zakopane. Ustalono, iż konieczne są dalsze rozmowy celem uzgodnienia połączenia planowanych tras rowerowych w Gminie Solina z koncepcją trasy „Velo San” w kierunku Leska i Sanoka.

Kolejne spotkania odbyły się między innymi w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz a także w Dukli. W Zagórzu poruszono kwestie przebiegu trasy, omówione zostały założenia planowanych działań, które będą wdrożone w najbliższym czasie. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Lesko. W Dukli natomiast samorządy podjęły współpracę w kierunku utworzenia wielofunkcyjnych dróg turystycznych na potwierdzenie, czego zostało podpisane stosowne porozumienie.


Wspólne tworzenie sieci tras rowerowych to cel samorządów z południowej części województwa podkarpackiego. W ramach prowadzonych spotkań i rozmów aż 30 podkarpackich samorządów podpisało list intencyjny, poprzez który wszyscy wrazili chęć do współpracy oraz budowania tzw. arterii rowerowej wokół Rowerstrady Solina – Zakopane.

 

Poniżej film promocyjny prezentujący niezwykle urokliwy odcinek Velo San – zakole rzeki San pomiędzy Sanokiem a Zagórzem.

Close Menu