Minął już rok od podpisania deklaracji współpracy na rzecz budowy drogi rowerowej Rowerstrada Solina-Zakopane

Minął już rok od podpisania deklaracji współpracy na rzecz budowy drogi rowerowej Rowerstrada Solina-Zakopane

Minął już rok od momentu, gdy 6 stowarzyszeń (Stowarzyszenie Aktywny Beskid; GorliceBike; TS Sokół Jasło; MTB MOSIR Dukla; Łączy nas Sanok; Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów) podpisało deklarację o współpracy na rzecz budowy drogi rowerowej Rowerstrada Solina-Zakopane.

Wydawałoby się, że pomimo trudnego czasu spowodowanego COVID-19, nasza inicjatywa oraz działania lobbujące powstanie trasy rowerowej zakończą się na niczym. Patrząc jednak na miniony rok musimy przyznać, że nie był on zmarnowany, co napawa nas optymizmem i jest dla nas do zachętą do działania w kolejnym roku.

Podsumowując ten czas zebraliśmy najważniejsze wydarzenia z minionego roku:

 • Zebraliśmy prawie  5000  podpisów na rzecz budowy Rowerstrady Solina-Zakopane, które w  lutym 2021 roku złożyliśmy do RPO Województwa Podkarpackiego. Nadal zbieramy podpisy, udostępnij listę znajomym:

Lista poparcia: “Na Rzecz Budowy Trasy Rowerowej SOLINA – ZAKOPANE”

 • Z naszym pomysłem zapoznał się Minister Środowiska – Michał Woś, który przyjął zaproszenie i odwiedził Podkarpacie, spotykając się z lokalnymi samorządowcami oraz pomysłodawcami tej inicjatywy.
 • W czerwcu 2020 r. przedstawiciele grupy Rowerstrada Solina – Zakopane spotkali się ze Starostą Leskim Andrzejem Olesiukiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Lesku Dariuszem Kotyłą, Nadleśniczym Nadleśnictwa Lesko Zbigniewem Pawłowskim oraz Wójtem Gminy Solina Adamem Piątkowskim. Przedmiotem rozmów była koncepcja budowy drogi rowerowej Velo San (Rowerstrada Solina – Zakopane) na terenie powiatu leskiego.
 • Stowarzyszenia wraz z Samorządami z Podkarpacia podpisały w lipcu 2020 r. porozumienie na rzecz utworzenia wielofunkcyjnych dróg turystycznych (tras rowerowych).
 • Przedstawiciele Stowarzyszenie Aktywny Beskid wzięli udział w wyjeździe studyjnym w ramach realizacji projektu OurWay przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podczas którego zaprezentowali propozycje „dobrych praktyk” rowerowych, które mogłyby być wykorzystane przez pozostałych partnerów projektu.
 • Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok (ŁNS) aktywnie włączyło się w prowadzone prace społeczne w lutym, listopadzie oraz grudniu 2020 r. mające na celu uporządkowanie brzegów rzeki San na planowanym odcinku Velo San (Sanok – Zagórz).
 • W marcu 2020 r. Stowarzyszenia ŁNS oraz Aktywny Beskid na zaproszenie Marszałka Władysława Ortyla dołączyły jako stali obserwatorzy do prac Komitetu Sterującego Projektem dotyczącym przygotowania dokumentacji dla rozbudowy sieci tras rowerowych w Bieszczadach i włączenia ich do szlaku rowerowego Green Velo.
 • W niedzielę 10 maja 2020 Stowarzyszenie ŁNS zorganizowało przejazd promocyjny trasą przyszłej ścieżki rowerowej Velo San na odcinku Sanok – Zagórz – Postołów – Nadleśnictwo Malinki – Zasław – Sanok.
 • 8 czerwca 2020r. w Urzędzie Miasta Sanoka odbyło się kolejne, robocze spotkanie partnerów projektu drogi rowerowej „Velo San” Sanok – Zagórz – Lesko – Olszanica z udziałem przedstawicieli zainteresowanych samorządów oraz Nadleśnictwa Lesko – Lasy Państwowe. W spotkaniu brali udział przedstawiciele grupy Rowerstrada Solina – Zakopane.
 • Stowarzyszenie GorliceBike zorganizowało trzy duże wydarzenia rowerowe. Przedstawiciele Stowarzyszenia promowali w trakcie tych wydarzeń koncepcje powstania Rowerstrady i tym samym budowali poparcie społeczne tej inicjatywy. Tymi wydarzeniami były:
       – Świętojańskie Nocne Harce Rowerowe – noc z 4 na 5 lipca 2020.
       – Piknik z GorliceBike – 26 lipca 2020.
       – IX Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa – 20 września 2020.
  Na finał Rajdu im. Reinfussa zaproszeni zostali samorządowcy reprezentujący miasto Gorlice, gminy ziemi gorlickiej, Powiat Gorlicki oraz Województwo Małopolskie. W trakcie trwania tego wydarzenia mieli oni okazję poznać naszą pasję, porozmawiać na temat infrastruktury potrzebnej do jej rozwijania oraz zapoznać się z samą koncepcją powstania Rowerstrady.
 • We wrześniu 2020 r. dołączyło do nas również Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB
 • Zgłosiliśmy nasze postulaty rowerowe w konsultacjach Umowy Partnerstwa, przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, która określi m.in., na co województwo podkarpackie wyda środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.
 • Poprzez liczne petycje, pisma i wnioski skierowane przez Stowarzyszenie Aktywny Beskid do Urzędu Marszałkowskiego przyczyniliśmy się do decyzji o utworzeniu Strategii Rowerowej Podkarpacia. Strategia powstaje już od października 2020 roku, a stowarzyszenia biorą aktywny udział w spotkaniach dotyczących jej tworzenia
 • W listopadzie Sejmik Województwa Małopolskiego ujął w swoim budżecie zadanie budowy ścieżki rowerowej Velo Ropa łączącej miejscowości Szymbark i Ropa. Będzie ona przedłużeniem obecnie już istniejącej ścieżki rowerowej z Gorlic do Szymbarku. W ten sposób powstanie kolejny odcinek drogi rowerowej będącej częścią Rowerstrady. Za działania prowadzące do powstania powyżej wspominanego odcinka chcielibyśmy serdecznie podziękować Radnej Województwa Małopolskiego Jadwidze Wójtowicz oraz Wójtowi Gminy Gorlice – Janowi Przybylskiemu i Wójtowi Gminy Ropa – Karolowi Górskiemu
 • Stowarzyszenie ŁNS aktywnie uczestnicząc w projekcie Rowerstrada Solina – Zakopane włączyło się w szeroką akcję informacyjną mającą na celu propagowanie tego projektu wśród władz, instytucji oraz mieszkańców województwa podkarpackiego. Wysłaliśmy listy i wnioski w tej sprawie m.in. do Marszałka Władysława Ortyla, Pani Wojewody Ewy Leniart, właściwych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, radnych województwa podkarpackiego, Podkarpackiej Organizacji Turystycznej, Burmistrza Sanoka i Zagórza.
 • Stowarzyszenie GorliceBike prowadziło rozmowy z parlamentarzystami i samorządowcami gmin i Województwa Małopolskiego. W trakcie tych rozmów Stowarzyszenie prezentowało koncepcje i starało się o poparcie dla tej inicjatywy. Podczas tych spotkań wszyscy wyrazili nadzieję na owocną współpracę w roku 2021.
 • Został uruchomiony profil projektu Rowerstrada Solina – Zakopane na Twitterze

Wraz z TVP3 Rzeszów nagraliśmy film dokumentalny pokazujący Beskid Niski z perspektywy roweru:
Zobacz część 1 filmu      Zobacz część 2 filmu

Z udziałem sympatyków i wolontariuszy został wyprodukowany film promocyjny o walorach trasy rowerowej Velo San (Sanok – Zagórz):

Zobacz film

Mamy nadzieję że rok 2021 będzie obfity w kolejne sukcesy.

Sygnatariusze

Close Menu