Przepisy i zasady dotyczące rowerzystów

Przepisy i zasady dotyczące rowerzystów
 • Uprawnienia

Według obowiązujących przepisów na rowerze może się poruszać samodzielnie po drodze publicznej osoba, która skończyła 10 lat i posiada kartę rowerową. Kartę rowerową dzieci mogą wyrobić w swojej szkole. Młodsze dzieci muszą jechać po drodze publicznej pod opieką osoby dorosłej. Od osoby pełnoletniej, która ukończyła 18 rok życia, nie wymaga się posiadania dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. Co ciekawe, z punktu widzenia przepisów dziecko w wieku do 7 lat jadące na rowerze pod opieką osoby dorosłej traktowany jest jako pieszy.

 • Obowiązkowe wyposażenie roweru

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia każdy rower musi zostać wyposażony w:

 • Światło z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem. Światło, nie może być wyżej niż 1,5 m ponad drogą. Oznacza to, że nie możemy wozić lampki przykładowo na głowie lub na kasku.
 • Światło z tyłu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej świecące ciągłym, lub migającym światłem.
 • Odblask z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt.
 • Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.
 • Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Kierunkowskazy są konieczne tylko w sytuacji, kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką. Natomiast gdy poruszamy się rowerem za dnia, światła pozycyjne mogą być zdemontowane.

Dodatkowo dla bezpieczeństwa wskazane jest, choć nieobowiązkowe, aby rower posiadał:

 • żółte światła odblaskowe na pedałach.
 • białe światło odblaskowe z przodu roweru.
 • żółte odblaski na kołach.
 • pasek odblaskowy na oponie lub kole.
 • Zasady obowiązujące podczas jazdy na rowerze

Cyklista musi mieć cały czas nogi na pedałach, a kierownicę trzymać przynajmniej jedną ręką. Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu, jeżeli wymaga to trzymania aparatu w ręce (bez zestawu głośnomówiącego lub słuchawki bluetooth).

Nie wolno jeździć pod prąd, nawet małymi i spokojnymi uliczkami. Ci, którzy tak robią, łamią przepisy. W ulicę jednokierunkową w kierunku przeciwnym niż na niej wyznaczony można wjechać jedynie wtedy, gdy pod znakami zakazu wjazdu umieszczono tabliczkę „nie dotyczy rowerów”.

Nie wolno też, choć tylko nieliczni przestrzegają tego przepisu, przejeżdżać rowerem przez ulicę, korzystając z przejść dla pieszych. Jeśli rowerzysta chce z takiego przejścia skorzystać, powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić pojazd na drugą stronę na piechotę. Wtedy też traktowany jest jak pieszy.

 • Przyczepki i przewożenie dzieci na rowerze

Rowerem można ciągnąć przyczepkę, ale długość takiego zestawu nie może być większa niż 4 m. W przyczepce wolno przewozić dzieci, jeśli jest ona do tego przystosowana konstrukcyjnie. Na rowerze można przewozić dziecko młodsze niż 7 lat, pod warunkiem że jest ono umieszczone w foteliku. Foteliki takie można mocować z przodu (między kierownicą a siodełkiem) dla dzieci o wadze do 15 kg albo z tyłu (za siodełkiem) – dla dzieci o wadze do 22 kg. Te zasady nie są opisane w przepisach, ale wynikają z instrukcji producentów. Niestosowanie się do tych instrukcji może być ukarane mandatem. Dziecko, które wieziemy na rowerze w siodełku obowiązkowo musimy chronić zakładając mu kask rowerowy.

 • Ścieżka rowerowa lub pieszo rowerowa (obowiązek korzystania z niej)

Gdy ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowym prowadzi w kierunku, w którym jedziemy jesteśmy zobowiązani się nim poruszać. Natomiast korzystanie z chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym jest dobrowolne, czyli rowerzysta może wtedy wybrać czy chce jechać chodnikiem, czy woli ulicą. Rowerzysta na ścieżce rowerowej może poruszać się z maksymalną prędkością 50 km/h.

 • Jazda po chodniku

Jazda rowerem po chodniku jest zabroniona, jednak jest kilka wyjątków:

 • Gdy rowerzysta opiekuje się dzieckiem do lat 10 kierującym rowerem – chodzi tu o jedno dziecko i co jest istotne, dziecko to samo kieruje rowerem.
 • Gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – warunki te muszą być spełnione łącznie;
 • Gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
 • Gdy znaki drogowe dopuszczają jazdę po chodniku, czyli gdy jest ustawiony znak C-16 (droga dla pieszych) i T-22 (nie dotyczy rowerów jednośladowych)

Rowerzysta jadący po chodniku powinien zachować szczególną ostrożność a na dodatek ustępować miejsca pieszym.

 • Wyprzedzanie stojących i wolno poruszających się pojazdów (korek)

Rowerzysta nie musi stać w korku. Może wyprzedzić stojący lub bardzo wolno poruszający się pojazd nie tylko z lewej strony, ale też i z prawej. Robiąc to musi jednak pamiętać, że obowiązuje go zasada zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania, gdyż z pojazdu może chcieć wysiąść akurat pasażer. Dodatkowo nie można tego manewru wykonywać na skrzyżowaniach bądź też na przejściach dla pieszych.

Tu warto zaznaczyć, iż pojazd mechaniczny (motocykl, samochód, pojazd rolniczy) podczas wyprzedzania rowerzysty powinien zachować od niego odległość min. 1,5m.

 • Zatrzymywanie się i parkowanie

Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest jednak obowiązany opuścić ją jak najszybciej, gdy tylko będzie to możliwe. W śluzach rowerowych nie mogą się zatrzymywać samochody. Nie wolno natomiast zatrzymywać się na przejściach dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów, na drodze dla rowerów i pasie ruchu dla rowerów.

Rower można zaparkować na chodniku jeśli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m. Źle zaparkowany rower, który utrudnia poruszanie się pieszym, blokuje przejazd, utrudnia akcję ratowniczą itp., może zostać przetransportowany na parking strzeżony na koszt właściciela.

Kierowcom przypominamy, że zatrzymywanie się i parkowanie na ścieżkach rowerowych jest zabronione.

 • Jazda w grupie rowerzystów

Podczas grupowej wycieczki bezpieczniej jechać gęsiego, czyli jeden za drugim zachowując bezpieczną odległość między sobą. Co prawda przepisy pozwalają na jazdę dwóch osób obok siebie, ale tylko pod warunkiem że nie utrudnia to ruchu innym pojazdom. W zorganizowanej kolumnie nie może być więcej niż 15 rowerzystów. Innym pojazdom nie wolno wjeżdżać między jadące w kolumnie rowery.

 • Jazda pod wpływem alkoholu

Za jazdę pod wpływem alkoholu rowerzystom nie grozi już utrata prawa jazdy czy też kara więzienia. Od niedawna przepisy są bardziej liberalne i wymierzają sankcje bardziej stosowne do popełnionego wykroczenia. Osoba złapana na jeździe rowerem w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila alkoholu) może zostać ukarana mandatem w wysokości od 300 do 500 zł. Natomiast osoba, która kierowała rowerem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu) zapłaci bezwzględnie 500 zł. Jeśli jednak w stanie nietrzeźwości spowoduje się wypadek, można za to trafić do więzienia.

 • Przykładowy taryfikator kar dla rowerzystów
 • Nieposiadanie uprawnień do kierowania rowerem – 100 zł. (osoby poniżej 17 roku życia nie odpowiadają za wykroczenia tylko prawny opiekun)
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – 50 zł.
 • Jazda poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy – 50 zł.
 • Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł.
 • Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 50 zł.
 • Jazda rowerem obok innego uczestnika ruchu utrudniająca poruszanie się innym uczestnikom ruchu – 200 zł.
 • Korzystanie z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki podczas jazdy – 200 zł.
 • Wyprzedzanie innego roweru na zakręcie – 300 zł.
 • Czepianie się innych pojazdów podczas jazdy rowerem – 100 zł.

 

Podane na podstawie:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz.U z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1614 z późn. zm.)
Close Menu