Ostatnie godziny głosowania!

Ostatnie godziny głosowania!

Zostało już niewiele ponad 3 godziny czasu, by zagłosować w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Miasta Gorlice. W tym roku dwa projekty ogólnomiejskie uwzględniają w swych założeniach rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów:

 • zadanie nr 2. Wykonanie nakładki bitumicznej na ścieżce rowerowej od kładki przy ulicy Kościuszki bocznej do granicy z Ropicą Polską
 • zadanie nr 6. No pięknie! – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim
  punkt 3: Budowa małej architektury rowerowej wokół parku – stacje naprawcze dla rowerów – zadanie zakłada budowę co najmniej trzech stacji naprawczych dla rowerów, jednej dużej i dwóch mniejszych. Duża stacja rowerowa znalazłaby się koło pumptracku i skateparku, służąc każdemu chętnemu do doraźnej naprawy i prac pielęgnacyjnych swoich rowerów. W tym punkcie stacja posiadałaby wiele funkcji dodatkowych, w tym stojak pomocniczy, pneumatyczny uchwyt do deskorolki, etc. Dwie mniejsze stacje znalazłyby się na ścieżce rekreacyjnej przy parku, bądź przy nowo powstałej kawiarni sezonowej lub w innym miejscu, które zostałoby zasugerowane po analizie Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Miasta Gorlice, którzy w 2020 roku ukończyli lub ukończą 16 lat oraz posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.

Aby zagłosować kliknij poniższy przycisk. Przeniesie Cię on na stronę na której znajduje się formularz do głosowania:

Budżet Obywatelski Miasta Gorlice

Podstawowe zasady obowiązujące podczas głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Gorlice, który w roku przeprowadzania głosowania ukończył lub ukończy 16 lat oraz posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz – elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania w Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach.
 • Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych.
 • Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, numer PESEL a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie dwóch głosów.

Wszystkich Gorliczan, którzy jeszcze nie głosowali, a bliskie są im sprawy rowerzystów, zachęcamy do oddania swego głosu na jeden z wymienionych wyżej projektów. Z góry dziękujemy! 🙂

Close Menu