Uwaga! Zmiana terminu XI Etnograficznego Rajdu Rowerowego Śladami prof. Romana Reinfussa

Uwaga! Zmiana terminu XI Etnograficznego Rajdu Rowerowego Śladami prof. Romana Reinfussa

Uwaga! Ze względu na niekorzystne prognozy pogody na dzień 11 września 2022 r. została podjęta decyzja o zmianie terminu rajdu!
XI Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa, zostaje przełożony na 17 września 2022 r.

W związku z tym osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w rajdzie w nowym terminie 17 września 2022 r.  mają możliwość rezygnacji i otrzymania zwrotu opłaty startowej.

Zgodnie z regulaminem rajdu opłata startowa podlega zwrotowi:
po ewentualnym zmianie terminu Rajdu przez Organizatora, jednak jedynie na pisemny wniosek osoby, która uiściła opłatę rejestracyjną, wysłany na adres: stowarzyszenie@gorlicebike.pl do 3 dni od ogłoszenia zmiany terminu (tj. do poniedziałku 12 września 2022 r. do godz. 24:00)  Brak wpłynięcia wniosku o zwrot opłaty startowej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację nowego terminu wydarzenia i deklaracje uczestnictwa w nim.

Jednocześnie prosimy o wsparcie w promocji wydarzenia. Jeżeli któryś z waszych znajomych chciałby wziąć udział w rajdzie w nowym terminie to nadal ma taką możliwość gdyż formularze rejestracyjne na poszczególne trasy zostały ponownie otwarte i są aktywne do środy 14 września 2022 r.

LINK DO REJESTRACJI

Close Menu