Gorlickie Centrum Kultury

Gorlickie Centrum Kultury

serwisie www Gorlickiego Centrum Kultury znajdziecie informacje na temat bieżących wydarzeń kulturalnych w Gorlicach. Oprócz wiadomości o planowanych spektaklach, wystawach czy też koncertach, uzyskamy informację na temat grup działających przy GCK , takich jak teatralne, taneczne czy też plastyczne, ich zajęć oraz osiągnięć.

Przejdź do: Gorlickie Centrum Kultury

Udostepnij